Ten zagar odmierza tygodnie do conQuestu. Co tydzień w poniedziałek wieczorem, wskazówka przesuwa się i ujawniamy kolejne atrakcje konwentu
info : organizatorzy : atrakcje : konQrsy : Qiunia : Sprzymierzeńcy

Q10

Powiedzieli...

 
 
 
 
 
 

Cała prawda o Q10

V roce 1957 objevil dr.F.Crane z Wisconsinu při analýze mitochondrií z buněk hovězího myokardu oranžovou molekulu neznámé funkce. Ve stejném roce učinil v Liverpoolu podobný nález v buňkách z různých druhů živočichů a kvasinek dr. Morton. Brzy se ukázalo, že jde o stejnou látku, z chemického hlediska chinon. Pro svou všeobecnou přítomnost v buňkách dostala název ubichinon, a po zjištění jejího podílu na enzymatických procesech v buňkách označení koenzym Q (CoQ). Později se z ryze praktických důvodů zavedlo i označení vitamin Q: pacientům ani lékařům není termín koenzym příliš blízký. Někteří ho chápou stejně jako enzym, což není správné. A i když enzymy jsou dnes v medicíně etablovaným prostředkem prevence a léčby řady chorob, v obecném povědomí je blahodárný význam vitaminů zafixován déle a pevněji.

Jak je všeobecně známo, mitochondrie jsou místem oxidačního metabolizmu eukaryotních buněk ("buněčné elektrárny"). Svým oválným tvarem a rozmné elektrárny"). Svým ořipomínají bakterie, a obecně je přijímán názor, že fylogeneticky skutečně vznikly integrací bakteriální struktury do buněk vyšších organizmů.

Nejdůležitější energetické reakce savčích buněk se odehrávají na vnitřní membráně mitochondrií, která je vybavena enzymy respiračního řetězce a různými transportními proteiny. V mitochondriích je tvořeno přes 90% adenosintrifosfátu (ATP), základního zdroje energie nezbytné pro život buněk. Volná energie, potřebná k tvorbě ATP, je získávána oxidací při postupném přenosu elektronů sérií čtyř proteinových komplexů, kterým elektrony postupně procházejí směrem od nižších k vyšším potenciálům. Z komplexu I a II jsou elektrony ke komplexu III přenášeny koenzymem Q, z komplexu III na komplex IV cytochromem c. (pro podrobnosti viz např. D. Voet a J. G. Voetová, Biochemie, Victoria Publishing Praha 1995, str.597).

Různé formy ubichinonu lze v různém množství nalézt ve všech živých buňkách, ale jen jediný ubichinon je bezprostředně významný pro člověka – Q10. Lidský organizmus nemůže přímo využívat ubichinony 1-9, ale jejich transformací v játrech si dovede Q10 vytvořit.

Ubichinon Q10 je obsažen v různé potravě: v sojovém oleji 9,2 mg/100g, v sardinkách 6,4, v makrelách 4,3, v hovězím masu 3,1, v kuřecím 2,1, v celozrných produktech 2,5, ve špenátu 1,0, v brokolici 0,7 atd. Vyvážená strava by z hlediska přísunu Q10 měla být především rozmanitá.

Ale i když obsah Q10 v potravě je suboptimální, lidský organizmus řeší tento problém transformací "nižších" ubichinonů v játrech. Potíž je v tom, že tato schopnost jater se snižuje nemocí, a co hlavně, stárnutím. To je období, kdy ani seberozmanitější strava nestačí zajistit dostatečnou hladinu Q10 v organizmu. Zdá se logické spojovat únavu a zvýšený výskyt kardiovaskulárních chorob právě se sníženou schopností tvořit dostatek energie v buňkách, tj. s deficitem Q10.

Když Crane zvolil srdeční sval jako tkáň vhodnou pro výzkum mitochondrií, a právě v jeho buňkách objevil oranžovou molekulu, byla to možná intuice, možná promyšlená volba. Protože právě myokard má vysoké nároky na výrobu energie, a obsah Q10 v něm je vysoký. Logickým krokem proto bylo zjistit, jakou úlohu může mít dodání Q10 při chronickém srdečním selhání. To již v r. 1965 v Japonsku ověřoval dr. Yamamura. Byla to vůbec první klinická studie s Q10. Na sympoziu o Q10 v r. 1994 již bylo referováno o výsledcích léčby u asi 2500 pacientů. V jednotlivých klinických studiích byl zjištěn deficit Q10 u 20% až u 75% pacientů s kardiovaskulárními chorobami. Pacienti na přívod Q10 odpovídali zlepšením srdeční funkce a vyšším přežíváním. S klinickým zlepšením korelovalo zvýšení hladiny Q10. Předpokládá se, že náprava deficitu Q10 jeho dodáváním příznivě ovlivňuje bioenergetické mechanizmy v myokardu.

Jinou velkou oblastí zájmu výzkumu, věnovaného Q10, je stárnutí. Vedle významu Q10 při tvorbě energie v buňkách se kladně uplatňuje i jeho antioxidační působení (představa o poškozujícím vlivu volných radikálů a jejich patogenetické úloze např. v aterosklerotickém procesu, a také při stárnutí, patří v současné medicíně k nejrozšířenějším). I když právě v problematice stárnutí je třeba k přenosu poznatků z experimentálních modelů na člověka postupovat velmi opatrně, zajímavá je skutečnost, že myši, kterým byl dodáván Q10, přežívaly o více než polovinu déle, než kontrolní. Opakované studie potvrdily, že i u lidí s věkem klesá množství Q10 v organizmu. Ale v podskupině osob starších 90 let, které stále byly na vrcholu svých mentálních schopností, byly zjišťovány vyšší hladiny Q10, než u jejich méně výkonných vrstevníků.

Další, možná poněkud neočekávanou oblastí intenzívního sledování léčebných účinků Q10 je stomatologie. Již v r. 1971 bylo zjištěno, že nedostatek Q10 v dásních je obecný nález u pacientů trpících paradontózou.

V klinických studiích (včetně dvojitě slepých, placebem kontrolovaných) bylo zjištěno, že i krátkodobé dodávání Q10 zpomaluje nebo i zastavuje tvorbu gingiválních chobotů a degenerační změny sliznice dásní, působené zánětem, a snižuje krvácivost dásní. Byla přitom zjištěna lineární závislost efektu na dávce: 100mg CoQ/d bylo signifikantně účinnější, než 30 mg/d. Koenzym Q10 se pravděpodobně uplatňuje především svým kladným působením na aktivitu imunitního systému. Je ale také známo, že bakteriální druhy v ústní dutině se liší potřebou zcela určitých mikronutričních složek, a že Q10 přispívá k vytvoření mikroprostředí výhodného pro komensální mikroflóru (přičemž normální mikroflóra patří k nejdůležitějším faktorům, bránícím uchycení patogenních bakterií na sliznici). Úhrnem je možné Q10 považovat za bezpečnou adjuvantní složku komplexní léčby choroby.

Když byla na zdravých dobrovolnících měřena biologická dostupnost čtyř různých galenických forem Q10, nejvyšší měl přípravek, v němž je Q10 emulgován v sojovém oleji (Bio-Chinon)

conQuest@rpg.pl tel: (506) 607-331 - stronę sponsoruje literka Q,
Konwent Infantylny 01.05.2003 - 04.05.2003 KRAKÓW